Finanse osobiste studenta

Czas studiów to nauka, rozwój osobisty, zabawa i nawiązywanie nowych relacji. Wszystko wiąże się z wydatkami. Jak prezentują się finanse osobiste studenta? Skąd czerpie środki i na co je wydatkuje? Sprawdźmy.

Finanse osobiste – skąd studenci mają pieniądze?
Na finanse osobiste studenta często składa się kilka czynników. Mogą to być środki od bliskich (rodzice, dziadkowie, opiekunowie), oszczędności (np. z pracy wakacyjnej), stypendia socjalne i naukowe czy też pensje w związku z podejmowanym zatrudnieniem. Jak dowiadujemy się z badania PRB „Student w pracy 2019” aż 80 % badanych ma doświadczenie w pracy niezwiązanej z kierunkiem studiów, a niespełna 60 % ma doświadczenie w pracy związanej z branżą.

Jak studenci wydają środki?
Finanse osobiste studentów mimo różnych źródeł finansowania, najczęściej określane są jako słabe lub przeciętne. Wiąże się to z dużymi wydatkami – opłata semestru w przypadku studentów niestacjonarnych, koszty wynajmu stancji, dojazdy na uczelnię, wyżywienie. Oprócz tego w finansach osobistych należy też uwzględnić inne, dodatkowe wydatki – m.in. odzież, środki czystości, pomoce naukowe, podróże, wydarzenia kulturalne. W konsekwencji często konieczne jest oszczędzanie i ścisłe kontrolowanie budżetu bądź też poszukanie dodatkowych źródeł przychodu.