Inwestowanie w Polsce – poziom zysku a poziom ryzyka

Najważniejszą kwestią, którą należy wziąć pod uwagę przy wyborze formy inwestowania nadwyżek finansowych, jest świadomość ryzyka. Element ten na stałe wpisuje się w inwestycje, ale jego stopień różni się w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, w które zamierza się ulokować środki. Jak obecnie prezentuje się inwestowanie w Polsce? W jakie projekty warto się angażować? Sprawdźmy!

 

Ryzyko inwestycyjne a rodzaje inwestycji

Ryzyko inwestycyjne oznacza brak możliwości przewidzenia w 100% tego, co będzie się działo w przyszłości z związku z powziętą inwestycją. Ma ono dwa oblicza – może przynieść nieoczekiwane straty i tym samym niższą stopę zwrotu niż zakładano lub też wypracować większy zysk niż planowano. Właśnie ten drugi aspekt w szczególności powoduje, że inwestorzy chętnie decydują się na lokowanie aktywów tam, gdzie większy może być zysk. Zawsze jednak trzeba pamiętać, że inwestycje mogą tracić lub zyskiwać na wartości. Jest to uzależnione od aktualnej sytuacji rynkowej i związane z wyceną ich wartości. Za przykład możemy wziąć inwestycje w nieruchomości oraz w odnawialne źródła energii (np. inwestycje w wiatraki), co pozwoli nam lepiej zobrazować tę kwestię.

 

Inwestycje w nieruchomości

Kiedy mowa o inwestycjach w nieruchomości, często pojawia się wątpliwość, co wybrać – flip czy też crowdfunding deweloperski? Ten pierwszy polega na zakupie nieruchomości w okazyjnej cenie, odnowieniu jej, by zwiększyć wartość oraz sprzedaży z zyskiem. Tutaj jednak trzeba pamiętać o tym, że ryzyko inwestycyjne jest spore, ponieważ nigdy nie masz gwarancji, że ten zysk nadejdzie. Flipy wymagają poświęcenia sporej ilości czasu na znalezienie odpowiedniej nieruchomości, wyremontowanie jej i znalezienie kupca. Oczywiście należy też pamiętać o środkach finansowych, które niestety często przekraczają szacowany wcześniej budżet.

Crowdfunding to odwrotne działanie. Taka inwestycja w nieruchomości umożliwia inwestowanie na perspektywicznym, bezpiecznym rynku. Polega na pozyskiwaniu kapitału od pojedynczych osób w celu sfinansowania konkretnego przedsięwzięcia. Jest to przykład zysku pasywnego, niewymagającego czasu oraz przynoszącego korzyści w zamian za udzielone środki. Ryzyko jest znacznie mniejsze, bowiem inwestor otrzymuje skończony lokal, w ustalonym terminie i o określonym standardzie. Stopa zwrotu w tym przypadku jest optymalna i adekwatna do niskiego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Inwestycje w nieruchomości w postaci crowdfundingu deweloperskiego cieszą się w Polsce coraz większą popularnością z uwagi na atrakcyjną sytuację na rynku nieruchomości. Na przykład w Warszawie możesz otrzymać gwarantowaną umową stopę zwrotu do 10% w skali roku od chwili wpłaty.

 

Inwestycje w wiatraki

Inwestycje w nieruchomości to znany sposób na lokowanie swoich aktywów, ale obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się alternatywne metody – np. inwestycje w wiatraki. Inwestowanie w odnawialne źródła energii na zasadzie crowdfundingu dobrze działa od kilku lat mimo licznych wyzwań, z jakimi mierzyła się ta branża w ostatnich latach. Nacisk na intensywny rozwój energetyki wiatrowej ze strony Unii Europejskiej i rynków zagranicznych sprawia, że w Polsce zmienia się prawo na korzyść inwestorów. Otwierają się także rynki zagraniczne (np. Ukraina), które mogą być wyjątkową okazją do powzięcia takiej formy zaangażowania kapitałowego. Atutem inwestycji w wiatraki jest również wyższy zysk niż w nieruchomościach, adekwatny do podejmowanego ryzyka.

 

Dywersyfikacja portfela funduszy jako krok pośredni

Nie da się zainwestować środków bez ponoszenia ryzyka – dotyczy to zarówno inwestycji w nieruchomości, inwestycji w fundusze akcyjne, inwestycji w wiatraki, jak i każdych innych. Nie masz gwarancji zysku, ale możesz minimalizować ryzyko strat. By podnieść bezpieczeństwo lokowanego kapitału w inwestycjach, najlepiej inwestować w różne branże i nie trzymać wszystkich oszczędności w jednym miejscu. Takie rozłożenie ryzyka to sposób na to, by nie utracić wszystkiego w razie zmieniającej się sytuacji rynkowej i innej niż oczekiwana wyceny rynkowej powziętej inwestycji.