Najlepsza inwestycja to edukacja finansowa

Edukacja finansowa zwiększa wiedzę finansową. Ta jest konieczna w obliczu zjawisk współczesnego świata. Odnotowuje się m.in. niepokojący poziom zadłużenia, wzrost średniego salda kart kredytowych czy niską stopę oszczędności. Edukacja finansowa staje się więc obiektem uwagi wielu podmiotów, takich jak agencje rządowe, banki, instytucje finansowe, ale również zyskuje na popularności wśród konsumentów.


Edukacja finansowa – warto w nią inwestować

Odpowiedni poziom wiedzy, wynikający ze skutecznej edukacji finansowej, jest warunkiem racjonalnego dysponowania posiadanymi środkami, zgodnie z bieżącymi potrzebami ekonomicznymi. Co więcej, wiedza finansowa sprzyja świadomemu angażowaniu się w długoterminowe procesy oszczędnościowe i inwestycyjne, przez co przyczynia się do maksymalizacji finansowego dobrobytu gospodarstw domowych.


Niestety liczne badania pokazują, że edukacja finansowa w większości krajów nie jest dostatecznie owocna, bowiem wiedza finansowa obywateli jest ograniczona. Warto zatem poszukać nowych źródeł i kształcić się w tej kwestii, np. poprzez kursy, studia, szkolenia, książki czy portale informacyjne.